agenda
  • 29 juni 2015
Deze week rapportgesprekken groep 1-7 BTS
  • 2 juli 2015
Rapportgesprekken groep 1-7 LPS
  • 3 juli 2015
IB gespreksochtend groep 1-4 vrij
  • 8 juli 2015
Afscheidsavond groep 8
  • 10 juli 2015
Laatste schooldag, 12.00 uur vrij
  • 10 juli 2015
Nieuwsbrief 21
welkom

Welkom op de website van onze school PCB De Stromen.
De website is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en voor hen die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden. Daarnaast is er ook genoeg voor leerlingen om te bekijken. De website bevat veel informatie over de school, maar ook links naar andere websites die voor onze leerlingen en hun ouders mogelijk interessant zijn. U kunt op de website iets lezen over onze uitgangspunten, hoe het onderwijs is georganiseerd, welke schoolactiviteiten plaats zullen vinden en welke zorg we aan de kinderen geven. Ook vindt u informatie over het team, over commissies en aan school gerelateerde instanties.

Een goed contact met ouders vinden wij belangrijk. Heeft u vragen of opmerkingen, dan nodigen wij u graag uit om met ons te komen praten. U bent van harte welkom!

Samen met u hopen wij op weer een goed schooljaar!

Namens het team, de schoolraad en de medezeggenschapsraad van onze school,
Jacqueline van Leeuwen-de Graaf, directeur

Volg De Stromen ook op Facebook en Twitter:

icon_facebook

icon_twitter

 

 

Twitter

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders