agenda

Niets van 19 augustus 2017 tot 1 september 2017.

medezeggenschapsraad

Wat is en wat de de MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld (via de Wet Medezeggenschap op Scholen) via de medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat uit 2 soorten leden, te weten leerkrachten en ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen). Beide geledingen hebben zelfstandig instemmingbevoegdheid bij onderwerpen die deze groep het meest aangaan. Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, etc. Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.

GMR

Uit de medezeggenschapsraden van alle bij de stichting (SCOPE) aangesloten basisscholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau verzekerd.

Overleg

De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders.

U als ouder wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de MR d.m.v. het jaarverslag. Ook de notulen van de vergaderingen zijn voor een ieder ter inzage en de agendapunten voor de vergadering wordt op het informatiebord in de school opgehangen.

Van tijd tot tijd wordt er tevens een stukje gepubliceerd in de nieuwsbrief.

U kunt contact opnemen met de MR via mrdestromen@scopescholen.nl

 

mrfoto

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders