agenda
 • 2 april 2020

  NB 15

 • 9 april 2020

  Paasviering continurooster

 • 10 april 2020

  goede vrijdag

 • 12 april 2020

  Pasen

 • 12 april 2020

  Pasen

Ouderkamer PCB De Stromen (LPS)

Sinds woensdag 6 november ’13 hebben wij op locatie Lupinesingel een ouderkamer. De ouderkamer is een lokaal dat is ingericht als een complete Opening ouderkamer woonkamer voor de ouders van onze school. Zij kunnen hier elke maandag t/m donderdag morgen van 8.30 -10.00 uur terecht voor een kopje koffie of thee. Zo ontmoeten ouders elkaar en kunnen zij samen in gesprek. Daarnaast biedt de ouderkamer allerlei uiteenlopende activiteiten aan die allen te maken hebben met onderwijs, opvoeding, persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning. Deze activiteiten worden door de school of een samenwerkingspartner van de school uitgevoerd (bv. JSO en Participe ). Bij de activiteiten kunt u denken aan hulp bij het invullen van formulieren, computerles, informatie over voeding en bewegen, ouder & kind activiteiten enz. Doel van de ouderkamer is ouders bij het onderwijs te betrekken, de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren  en daardoor de kansen van het kind te vergroten. Alles wat hieraan een bijdrage levert verdient een plekje in de ouderkamer!

Opening ouderkamer
klik hier voor meer foto’s van de opening van de ouderkamer

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders