agenda
 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

 • 22 juli 2019

  Start zomervakantie t/m 30-08

groep 5


Schooljaar 2018 – 2019

Juli 2019

Wat is dit jaar voorbij gevlogen en wat hebben we veel gedaan.

Toen de meesters Johan en Peter jullie de eerste dag na de vakantie zagen, vonden we jullie nog wel erg klein. Maar wat zijn jullie gegroeid. Niet alleen in centimeters, maar ook in zelfstandigheid en in het omgaan met elkaar. In het begin moesten we soms best wat  streng  zijn en vonden een aantal kinderen het best een beetje spannend om niet één, maar zelfs twee meesters te hebben. Sommige kinderen durfden nauwelijks iets te zeggen of een stukje voor te lezen. Maar we raakten snel aan elkaar gewend en nu moeten we al weer afscheid van elkaar nemen.

Meester Johan stopt al met de zomervakantie om met pensioen te gaan en meester Peter is er nog een maand na de vakantie, maar stopt dan ook met werken.

Wisten jullie dat deze meesters gelijktijdig met werken begonnen en nu pas in het laatste jaar samen een klas hebben gehad. Wel hadden ze samen 86 jaar ervaring in het onderwijs. Er zijn weinig klassen die dat kunnen navertellen, denken wij.

Het is wel fijn om afscheid te nemen met een klas, waarin de kinderen zo goed vooruit zijn gegaan. Daar kunnen wij met een goed gevoel op terug kijken. Natuurlijk hebben we veel steun gehad van juf Linda, die veel kinderen  extra heeft kunnen helpen en juf Jacqueline en juf Silvie, die enkele kinderen goed hebben kunnen begeleiden.

Ook konden we altijd een beroep doen op jullie ouders. Wat was het fijn dat zij ons steeds vroegen of er nog wat gedaan kon worden. En als we hulp vroegen, waren er altijd wel ouders, die zich direct meldden.  Dat is niet echt vanzelfsprekend.  

Na zo’n goed jaar geven wij met veel vertrouwen de groep door aan juf Inge en juf Rosalie. We wensen jullie met jullie ouders en broertjes en zusjes een heel fijne vakantie toe en daarna veel plezier en succes in groep 6.

 

Meester Johan en meester Peter

______________________________________________________________________________

April 2019

Engels

In februari zijn we in de klas gestart met de lessen van het vak Engels.  Voor de kinderen is dit een heel nieuw vak en het was in het begin best wel even wennen om opdrachten in het Engels te krijgen. Maar wat blijken ze al veel Engelse woordjes te kennen. In de eerste les hebben we “The familytree” besproken en m.b.v. een filmpje maakten de kinderen kennis met woordjes als father, mother, uncle, aunt, cousin enz. We doen uitspraakoefeningen en spreken de woordjes klassikaal in het Engels uit en maken kleine Engels zinnetjes, puzzels en zingen Engelse liedjes.

In de tweede les was het de bedoeling om vrienden en vriendinnen te beschrijven en leerden we woordjes als:
blonde, curly, wavy, straight, glasses, freckles, fringe, young, old en bod. In de derde les moesten de kinderen zichzelf en anderen beschrijven met de woordjes clever, nice, funny, shy, cool, smart, sporty, friendly.

Etsen

Op maandag – maart heeft de klas bij Parkvilla een workshop “etsen” mogen ontvangen van Francesca Heijnis. Etsen zoals Rembrandt dat al deed is een droge naald druktechniek. Op school, in de klas, werden door de kinderen al prachtige ontwerpen gemaakt papier.  De ontwerpen werden met een pen of potlood gemaakt en moesten zijn opgebouwd uit lijnen d.m.v. arcering. Iedereen was superenthousiast bezig.Tijdens de workshop in Parkvilla werden de ontwerpen onder een plastic velletje gelegd en werd in dit velletje gekrast. Als gereed-schap gebruikten de kinderen ijzeren naalden, een drukpers en een lepel. Aan het eind van een zeer geslaagde workshop konden de kinderen hun prachtige etsen mee naar huis nemen.

    

Spreekbeurten/presentaties

Alle kinderen moeten in de tweede helft van het jaar een ‘presentatie’ of “spreekbeurt” voor de klas houden over een onderwerp waar ze veel van weten. Dat mag bijv. zijn een bijzonder (huis)dier, een land, een beroemde persoon of gebeurtenis, een technisch onderwerp of een beroep. De kinderen maken daarbij gebruik van Win- dows PowerPoint. Hierop kunnen ze steekwoorden noteren en illustraties invoegen. Op school en thuis kunnen ze werken aan hun presentatie.

Inmiddels hebben de eerste presentaties plaatsgevonden en hebben we informatie ontvangen over volleybal (Elin), paarden(Hailey), cavia’s(Julie), tennis(Lynn), schildpadden(Felline) en  konijnen(Ruben). Wat deden de sprekers het uitstekend en was het voor de toehoorders een feest om naar ze te kijken en te luisteren.

Koningsspelendag

Op vrijdag 12 april was de dag van de koningsspelen. Voor groep 5 begon deze dag met het overheerlijke Koningsontbijt. Daarna zouden de kinderen workshops gaan volgen van allerlei sporten en een workshop body percussie waarbij ze allerlei geluiden in een bepaald ritme moesten gaan maken. Op drie verschillende locaties werden workshops volleybal, korfbal, schaatsen, boksen, atletiek, rugby en voetbal gegeven. Wat was iedereen enthousiast bezig en na afloop bleken sommige kinderen er serieus over na te gaan denken zich bij een van de genoemde sporten aan te melden. Via deze weg danken we nogmaals de mensen die de workshops hebben gegeven en de ouders die de groepjes hebben begeleid.

 

  

Februari 2019

We zijn nu al halverwege het schooljaar.

We hebben de laatste weken veel toetsen moeten maken. De Cito-toetsen waren best lastig, maar we hebben ons er goed doorheen gewerkt. Ook moesten we de leestoetsen AVI en Drieminutentoets (DMT) bij de meesters doen. Met lezen zijn we allemaal goed vooruitgegaan. De meesters waren erg trots op ons.

Ook hadden we in deze periode toetsen van geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Ook een eerste toets van topografie hebben we gemaakt. Deze toetsen waren niet al te moeilijk. Dat komt natuurlijk ook omdat we het thuis goed hebben kunnen oefenen.

In februari zijn we begonnen met het schrijven met een vulpen. Dat vonden we bij de uitleg best wel spannend, maar eigenlijk schrijven we er allemaal een stuk netter mee. Een enkele keer heeft er wel iemand een blauwe vinger. We moeten er wel zuinig op zijn, want we krijgen niet zomaar weer een nieuwe.

Met meester Johan zijn we begonnen met het vak Engels. Dat is best wel cool. Sommige woorden kenden we al wel.

Met de natuurlessen hebben we zelf vetbollen gemaakt en dat werd door de vogels in de boom naast het lokaal wel heel erg gewaardeerd. De groene halsbandparkieten vonden we wel heel brutaal. Maar zo hebben we ook veel over de vogels geleerd en veel namen kennen we nu ook.

De komende weken gaan we beginnen met de spreekbeurten. De meeste kinderen hebben al een onderwerp gekozen en al een datum geprikt waarop ze aan de beurt zijn.

Tijdens de muzieklessen komt er nog steeds een ander muziekinstrument in de klas. Meester Peter heeft er heel veel, maar ook hebben Julie (blokfluit) en Felicia (keyboard) hun eigen instrument meegenomen en laten horen. Daarna zingen we veel liedjes, die de meester meestal op de gitaar begeleidt. Ze kunnen ons dan, door ons enthousiasme, vaak wel door de hele school horen.

______________________________________________________________________________  

December 2018

Techniekmiddag op 18 oktober

Tijdens de techniekmiddag hebben we in groepjes torens gebouwd van satéprikkers, spaghetti en marshmallows. Eerst moesten de kinderen een ontwerp maken en bedenken tegen welke problemen ze zouden kunnen oplopen. Daarna werd er met groot enthousiasme gebouwd. Een aantal torens werden hoger dan een halve meter. We leerden zo dat een goede, sterke basis belangrijk is om een bouwwerk te maken.

Schaken
Na de herfstvakantie is op dinsdagmiddag een groepje kinderen uit groep vijf begonnen met de schaaklessen die elke week na schooltijd worden gegeven door meester Johan. We zijn nu enkele weken bezig en iedereen is erg gemotiveerd bezig. We hebben tot nu toe gesproken over de verschillende stukken en hun functie op het bord. Elke week wordt er weer iets nieuws bijgeleerd en spelen de kinderen onderling hun eerste schaakpartijtjes. De kinderen spelen inmiddels ook thuis hun wedstrijdjes tegen familieleden en kennissen.

Verkeersles 13 november
Gelukkig was het wederom lekker weer om buiten op het plein te gaan fietsen. Weer werden er drie groepen gevormd en moesten de kinderen met hun groepje een fietsopdracht uitvoeren. Zo moest er worden geoefend met het links- en rechts afslaan op een  kruispunt waarbij natuurlijk het achteromkijken en een hand uitsteken werden geoefend. Bij een andere oefening moesten de kinderen recht over een plank proberen te rijden en via een schuine kant proberen door te fietsen en daarna op tijd te stoppen. Bij de derde oefening moesten de kinderen een pirouette op de fiets maken, slalommen enz. Op deze manier leerden ze goed met hun eigen fiets omgaan. Ook deze tweede praktische verkeersles was een succes en de kinderen deden heel enthousiast mee.

   

Presentatiemiddag Sulawesi

Wat hebben we een geweldige middag beleefd voor de actie om geld op te halen voor Sulawesi.

Tijdens een open podium hadden alle kinderen hun inbreng. Zo werden er moppen verteld, gegoocheld, geturnd, was er een demonstratie Thaiboksen, werd er gezongen, muziek gemaakt en toneel gedaan. Ook hadden we een goed presentatieteam en werd de opvang van de ouders, opa’s en oma’s keurig geregeld. Ook het geluid was in prima handen van een leerling.

Wat was het fijn om een volle zaal te hebben en wat was het publiek enthousiast.

De opbrengst van 140 euro was een mooi resultaat.

Sinterklaasviering
Wat een spanning op dinsdag 13 november. Meester Johan had verteld dat Sint op zijn bezoek maar heel kort in de klas zou kunnen zijn en het veel te druk zou hebben om voor alle kinderen in de klas een cadeautje te kopen en daarbij ook surprises te laten maken. Daarom zouden er in de klas lootjes worden getrokken waarbij iedereen in de klas voor een klasgenootje een cadeautje van vijf euro zou kopen en daarbij een surprise te maken.
Wat was het in de weken daarna moeilijk om de lippen op elkaar te houden en niet te vertellen van wie je het lootje had getrokken. Op 4 december hadden alle kinderen hun cadeautjes en surprises ingeleverd.
Op 5 december werd de Sint al vroeg verwelkomd op het schoolplein, waar de Pieten natuurlijk heel gek deden en alle kinderen uit volle borst de Sint toezongen. Toen we weer terug waren in de klas gingen we een soort ganzenbordspel spelen waarbij soms een surprise moest worden uitgepakt, soms iemand een beloning of straf kreeg, een kleurplaat moest kleuren of een quizvraag moest beantwoorden. Had je het antwoord goed dan kreeg je een aantal pepernoten, was het antwoord fout dan moest je pepernoten betalen. Aan het eind van de ochtend konden we terugkijken op een heel geslaagd Sinterklaasfeest.

 

_____________________________________________________________________________________________

Oktober 2018

Inmiddels zijn we met groep 5 al weer bijna 2 maanden aan het werk.

Natuurlijk was het best even wennen om 2 meesters te hebben, maar we zijn nu goed aan elkaar gewend.

En wat hebben we al veel dingen met elkaar gedaan.

Natuurlijk hebben we veel gerekend, taallessen besproken en gemaakt, gelezen en veel spellingoefeningen gedaan. Met begrijpend lezen krijgen we lessen via “Nieuwsbegrip” en leren we tegelijk allerlei zaken die in het nieuws zijn. Daar zitten soms best wel lastige onderwerpen bij.

Ook zijn de vakken aardrijkskunde, natuur en geschiedenis dit jaar heel serieus.

We kennen al wat topografie, weten hoe mensen in de tijd van de hunebedbouwers en de trechterbekervolkeren leefden, maar ook hebben we al veel geleerd over de natuur. Elke week bespreken we een “Plant van de week”. Binnenkort zullen we de eerste toetsen hierover krijgen. Dat is best wel een beetje spannend.

Maar ook met tekenen en muziek zijn we al goed bezig geweest, we tekenden zoals Escher, maakten heel kunstzinnige handen en we hebben elke week een ander instrument besproken, zoals de gitaar, de ukelele, de bongo’s, de kazoo de melkbus (!!!), de djembé en de klarinet. En natuurlijk hebben we ook heel veel nieuwe liedjes geleerd. Met de gitaar als begeleiding is dat vaak wel heel gezellig. We worden, volgens de meesters, een echte “zangklas”.

 

Ook hebben we al een verkeersles op het plein gehad en hebben we met elkaar drie zwemlessen in zwembad “Aquarijn” gehad.

Na de herfstvakantie zullen we beginnen met de spreekbeurten.

_____________________________________________________________________________________________

 Augustus 2018

Eindelijk is het zover! Meester Peter en meester Johan moesten er 42 jaar op wachten. Want in het jaar 1976 slaagden wij op de toenmalige Pedagogische Academie in Oegstgeest. Daarna werkten wij op verschillende scholen. Enkele jaren geleden kwamen wij weer samen op De Stromen en nu gaan we zelfs samenwerken in een en dezelfde groep. Wat een feest en we hebben er heel veel zin in, zeker met de 22 kanjers van kinderen.

Op deze pagina kunnen jullie dit jaar lezen wat we in groep 5 gedaan hebben of nog zullen gaan doen. Dit jaar heeft de groep 22 kinderen. Eind groep 4 werd afscheid genomen van Eva en Sem. Erg jammer! Maar we hebben er een kanjer voor terug-gekregen: Matthijs. We hebben gemerkt dat je je al snel thuis voelt in deze groep.

Op de maandag t/m de woensdag staat meester Johan voor de groep en op de donderdag en vrijdag zal dat meester Peter zijn. Hij is ook om de veertien dagen op de woensdag aanwezig. Op de maandag en de donderdag is juf Linda aanwezig voor extra ondersteuning aan de groep.

De start van het schooljaar was natuurlijk voor iedereen heel spannend. Bijna iedereen had weer zin in de start van een nieuw jaar. In de klas begonnen we te vertellen over wat we meegemaakt hadden in de vakantie en waar we allemaal waren geweest. Daarna spraken we over de klassenregels en gingen we lekker aan het werk.

In de tweede week konden de kinderen ’s avonds aan de ouders laten zien welke vak-ken we in de klas doen en welke boeken en werkboeken we daarbij gebruiken. Fijn dat zoveel ouders aanwezig waren en zich lieten informeren door hun kinderen.

In de vierde week worden de oudervertelgesprekken gehouden. Wij ervaren deze gesprekken als waardevol waardoor we u als ouder, maar ook de leerlingen beter leren kennen.

We gaan er met elkaar een fijn en gezellig jaar van maken en hopen weer veel nieuwe dingen te leren.

 

Twitter

  Sorry, geen Tweets zijn gevonden.

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders