agenda
 • 26 juni 2017

  Rapportgesprekken groep 1-7

 • 26 juni 2017

  Rapportgesprekken groep 1-7

 • 26 juni 2017

  Rapportgesprekken groep 1-7

 • 28 juni 2017

  Groepsbespreking groep 1 t/m 4 vrij

 • 26 juni 2017

  Rapportgesprekken groep 1-7

 • 29 juni 2017

  afsluiting kleuterplein LPS

  13:00-14:00

 • 26 juni 2017

  Rapportgesprekken groep 1-7

 • 30 juni 2017

  NB 20

 • 4 juli 2017

  Afscheidsavond groep 8 BTS

 • 5 juli 2017

  Afscheidsavond groep 8 LPS

 • 7 juli 2017

  Laatste schooldag alle kinderen om 12.00 uur vrij

 • 7 juli 2017

  Speelgoedochtend BTS gr 1/2

 • 7 juli 2017

  NB 21

onze school

Even voorstellen

 • wij zijn een open christelijke school
 • 
350 leerlingen bezoeken onze twee locaties
 • 
leerlingen, ouders en team hebben onze missie verbeeld in “De Spiegel”
 • wij bieden aantrekkelijke naschoolse activiteiten
 • wij hebben een VVE locatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wij zijn trots op

 • onze spiegel die het verhaal van onze school vertelt
 • 
het handelingsgericht werken, waarbij we met het kind en de ouders willen samen werken om zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind
 • ons adaptieve onderwijs waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen
 • ons beleid voor (hoog) begaafde leerlingen
 • hoe wij in ons onderwijs oog hebben voor de verschillende intelligenties van kinderen (MI) en daarbij proberen af te stemmen
 • de Kanjertraining, in alle groepen, die de sociale ontwikkeling van uw kind stimuleert en waarvoor alle teamleden zijn opgeleid
 • onze multiculturele schoolbevolking
 • onze ervaring om kinderen, die leren moeilijk vinden, extra zorg te geven

Wij realiseren onze doelen door

 • een gemotiveerd team dat regelmatig in de spiegel kijkt en zich verder wil ontwikkelen
 • 
in de samenwerking met ouders te investeren
 • 
te werken in een klassensysteem waarin rekening wordt gehouden met individuele verschillen
 • 
het bieden van huiswerkbegeleiding

 

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders