Skip to main content

Missie / Visie

Binnen de stromen staan een aantal kernwaarden centraal. Dit zijn veilig en gestructureerd, kansrijk en ontwikkelgericht, betrokken en waarderend, uitdaging en open. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons handelen. We vinden het belangrijk om deze kernwaarden ook visueel te maken zodat iedereen ze kan zien, herkennen en begrijpen. Daarom zijn ze op verschillende plekken in onze school zichtbaar.

Veilig en Gestructureerd

Jezelf kunnen zijn en je gewaardeerd voelen zijn belangrijke voorwaarden om veiligheid en geborgenheid te creƫren. We hebben zorg voor elkaar en kijken naar elkaar om. Vanuit duidelijke schoolafspraken en beleid zorgen we voor een gestructureerd schoolklimaat waarin kinderen optimaal kunnen leren. Bij ons op school voelen alle kinderen, medewerkers en ouders zich veilig vanuit vertrouwen in elkaar.

Kansrijk en ontwikkelgericht

We zijn als school continu in ontwikkeling vanuit wetenschappelijke theorie en onze ervaringen uit de praktijk, waarbij het kind centraal staat. Daarbij werken we met een professionele werkcultuur met LeerKRACHT. Jaarlijks evalueren we om processen scherp te krijgen en om te beoordelen of we nog steeds de juiste dingen doen. Ons lesaanbod en instructies sluiten zo nauw mogelijk aan het niveau van het kind zodat kinderen kunnen groeien in hun ontwikkeling.

Betrokken en waarderend

Hoge betrokkenheid staat voor optimale ontwikkeling. De betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders komt tot uiting in de werkwijze van LeerKRACHT. De betrokkenheid van de ouders vinden wij belangrijk, omdat de samenwerking tussen ouders en school het beste uit het kind haalt. Daarbij is tijdige, regelmatige en open communicatie cruciaal. Ook vinden wij waardering erg belangrijk. Alle medewerkers begeleiden de kinderen en elkaar vanuit het waarderende perspectief. Dagelijkse complimenten en het uitspreken van waardering vormt de basis voor veiligheid en ontwikkeling. Met regelmaat benoemen wat al goed gaat en samen doelen stellen voor dat wat nog niet is gelukt.

Uitdaging en motivatie

We gaan uit van een doorlopende leerrijke omgeving. Er is voor alle vakgebieden veel materiaal aanwezig voor een brede ontwikkeling. De leerpleinen, de klassen en het schoolplein zorgen voor verwondering. Verwondering zorgt voor uitdaging en uitdaging zorgt voor motivatie.

Open

Vanuit onze christelijke traditie zijn alle kinderen bij ons op school welkom. We zorgen voor elkaar vanuit liefde, trouw, dienstbaarheid en respect. Aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en omgang met elkaar. Vanuit onze christelijke waarden vinden we het belangrijk dat kinderen positief nadenken over wat zij zien en horen. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn. We hebben respect voor alle culturen of godsdienstige achtergronden. Daarbij verwachten we ook dat alle leerlingen, ouders en verzorgers en onderwijspersoneel de gedragingen vanuit onze christelijke waarden respecteren.

Mission Statement

De Stromen heeft samen de missie voor de komende vier jaar vastgesteld. We zijn trots op onze leerlingen en hebben vertrouwen dat iedereen zich gezien voelt en we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Onze slogan luidt dan ook:

Samen spelen, leren en groeien