Skip to main content

Geschiedenis van de School

Prot. Chr. Basisschool De Stromen is voortgekomen uit de Dr. Martin Luther Kingschool aan de Lupinesingel die in augustus 1973 werd geopend als ‘Eerste Christelijke School Ericapark’, samen met kleuter-school ‘De Kladderkatjes’ en uit basisschool ‘De Wegwijzer’, die in 1978, samen met kleuterschool ‘De Paddestoel’, startte aan de Batenstein.

Toen in 1985 de wet op het Basisonderwijs een feit werd, werden de lagere scholen en de kleuterscholen samengevoegd en werden vanaf dat moment basisscholen genoemd. Beide voormalige zelfstandige basisscholen, Dr. Martin Luther King en De Wegwijzer, zijn per 01-08-2002 gefuseerd en vormen nu één school van ongeveer 330 leerlingen, verdeeld over twee locaties.

Daarnaast heeft De Stromen een nevenvestiging in Aarlanderveen: De Viergang. De Stromen (2 locaties) en De Viergang functioneren los van elkaar, maar delen de directeur. Vanzelfsprekend wordt daar waar het een meerwaarde is of voordeel oplevert, de samenwerking gezocht.

Op onze school gaan we uit van het leerstof jaarklassensysteem, maar daarbinnen stemmen we ons handelen zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van het kind (handelingsgericht werken). We gaan er vanuit dat elk kind op zijn of haar eigen wijze knap is. Hiermee proberen we zoveel mogelijk rekening te houden door instructie en verwerking veelzijdig aan te bieden. Daardoor leren kinderen met meer plezier en zullen zij betere resultaten halen. Hoe wij lesgeven en welke onderdelen in welke groepen aan de orde komen, is vastgelegd in het schoolplan, ook allerlei school-organisatorische zaken zijn hierin beschreven. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd. U kunt het schoolplan vinden bij Documenten op onze website.