Skip to main content

Pedagogisch en didactisch handelen

We vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Onze visie op het pedagogisch klimaat is dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen als zij zich veilig, gewaardeerd en competent voelen.

Het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht in de klas wordt vertaald vanuit de visie op het onderwijs. Onze leerkrachten hebben onder meer een vormende en opvoedende taak; hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. We  vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Onze visie op het pedagogisch klimaat is dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen als zij zich veilig, gewaardeerd en competent voelen. Binnen onze school is er structuur en discipline. Irritaties en conflicten worden niet uit de weg gegaan, maar worden aangegrepen als mogelijkheden om het moreel besef verder te ontwikkelen.

De leerkracht geeft een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod. De leerkracht hanteert leermiddelen die afgestemd zijn op de leerlingen. De leerlingreis staat hierbij centraal. Er wordt passende ruimte gegeven dat leerlingen aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. Er is een breed aanbod met verbreding en verdieping van de leerstof ten aanzien van alle vakken. Er is consistentie tussen de groepsanalyses, de groepsontwikkelborden en het handelen in de klas. De leerkracht weet hoe ver het kind is, wat de zone van de naaste ontwikkeling is en speelt daarop in door het aanbod en de verwachtingen af te stemmen. Op basis hiervan zorgen de leerkrachten voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs. Ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variĆ«ren ze de leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. Dit alles wordt vastgelegd in Parnassys, het digitale dossier van de leerlingen om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen. We hebben hier afspraken over vastgelegd in de kwaliteitskaarten voor de klassenmap, effectieve instructie, afspraken met LeerKRACHT en het gebruik van het bord in de klas. 

We gaan uit van een actieve en zelfstandige houding van de leerling. Kernwoorden daarbij zijn: zelf ontdekken en zelf keuzes maken. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen niet dat de leerkrachten de leerlingen te snel en makkelijk loslaten. Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat op maat van wat de leerling nodig heeft. Leerlingen die meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.