Skip to main content

Samen spelen, leren en groeien

De Stromen is gehuisvest in twee locaties. Elke locatie heeft zijn eigen herkenbare stroom. De naam geeft een verscheidenheid aan, binnen een groter geheel. De naam geeft ook blijk van een dynamisch karakter. De Stromen impliceert beweging, ontwikkeling, voortgang en richting, maar soms is het goed om tegen de stroom in te gaan, om juist niet de hoofdstroom te volgen, maar weerstand te bieden en niet zonder meer te stromen. Op de stromen leren we samen leren, spelen en groeien.

Bij stromen denken we aan rivieren, niet alleen letterlijk hier in de omgeving, maar ook aan de bijbelse betekenis, waar ‘de stromen’ als basis voor het leven worden gezien en als teken van toekomst-verwachting (‘stromen van levend water’). We hopen de verwachting die hiermee wordt gewekt waar te maken en uit te stralen in al ons handelen en in onze veelkleurigheid en verscheidenheid