Skip to main content

Gezonde school

Actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, fris klimaat en aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Op De Stromen is er volop aandacht voor. We hebben zelfs een vignet Gezonde School behaald waarmee we officieel voldoen aan de kwaliteitscriteria van deskundigen.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen en zeker ook voor kinderen. Jongens en meisjes die zowel geestelijk als lichamelijk gezond zijn, zich veilig voelen en op hun gemak zijn, presteren vaak beter op school. Dit zorgt voor goede resultaten en minder schoolverzuim. Ook in de lessen is het thema gezondheid opgenomen, er is speciale aandacht voor sociale veiligheid.

We hebben op school een gezond leef- en leerklimaat en hebben aanbod voor leerlingen voor een gezonde leefstijl. We hebben een coördinator gezonde school in ons team en hebben jaarlijks één thema aangepakt om te verbeteren. Deze thema’s volgen de thema’s die door de stichting “Gezonde School” worden aangeboden, zoals bewegen en sport, hygiëne, mediawijsheid, milieu en natuur, relaties en seksualiteit, roken-, alcohol- en drugspreventie, slaap, voeding en welbevinden.