agenda
 • 20 december 2017

  Kerstviering LPS

 • 21 december 2017

  Kerstviering BTS

 • 21 december 2017

  NB 9

 • 21 december 2017

  NB 9

 • 22 december 2017

  Speelgoedochtend BTS

 • 22 december 2017

  Alle groepen om 12.00 uur vrij

  12:00-13:00

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

groep 7/8

Schooljaar 2017-2018

De weken na de herfstvakantie is er door groep 7/8 weer hard gewerkt, maar hebben we ook verschillende leuke activiteiten ondernomen. Zo hebben we met elkaar een leuke squashles bij Nieuwe Sloot gehad. Het leukste daarvan was natuurlijk een interactief spel op de squasbaan.

 

 

 

 

 

 

We hebben de mestles mogen doen op kinderboerderij Zegersloot. In 2-tallen werden alle hokken schoongemaakt: poep scheppen, hokken boenen en natuurlijk ook weer voorzien van stro, zaagsel en wat hooi. Een leuke en leerzame ochtend, waarbij de kinderen een compliment kregen voor hun inzet. De kinderen genoten ook van het directe contact met de dieren.

Voor groep 8 is er een spannende tijd aangebroken. Het 1e rapport met daarbij een voorzichtig schooladvies. Met dit advies kunnen de leerlingen samen met hun ouder(s) naar de diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs om te kijken welke school ze het beste vinden passen bij dit advies en zichzelf.


We zijn al weer een paar weken onderweg en de groep heeft het ritme al aardig te pakken. In de eerste weken lag de nadruk vooral op het inslijpen van een aantal regels en vaste routines. Zo moeten alle leerlingen iedere dag hun multo-map en agenda meenemen en uiteraard ook gebruiken. Huiswerk noteren enz.

We hebben een start gemaakt met alle vakken, waarbij we een aantal vakken samen doen, o.a. geschiedenis, Engels en de kanjertraining en de lessen sociale veiligheid. Op woensdag is juf Nicoline er meestal en op vrijdagmiddag krijgt groep 7 les van juf Anne: aardrijkskunde en knutselen. Groep 8 zit dan in het lokaal ernaast en doen ook aardrijkskunde en creatieve vakken.

Dit jaar staan er ook weer een aantal speciale dingen op het programma. Groep 7 heeft natuurlijk het verkeersexamen en groep 8 het kamp en de musical.

Voor groep 8 is het ook een spannend jaar, want waar gaan we allemaal heen na dit jaar, welke school en welk niveau gaat het worden. In november krijgen ze al een eerste voorzichtig advies.

Kortom : er staat de groep een leuk, spannend en leerzaam jaar te wachten. Ze hebben er duidelijk zin in.

Groep 7 : Jano, Sahar, Jason, Furkan, Aaliyah, Quman, Abdi, Mark, Mouna, Tim K., Jaydith, Lisa, Tony, Gino, Amr, Sefanjia, Yourui

en

Groep 8: Youssef, Manal, Caedmon, Senna, Julia, Hanae, Alex, Mohammed O., Mohamad R., Allim, Imaan, Martijn en Tim V.

hebben er zin in !!!!

 
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders