agenda
 • 20 december 2017

  Kerstviering LPS

 • 21 december 2017

  Kerstviering BTS

 • 21 december 2017

  NB 9

 • 21 december 2017

  NB 9

 • 22 december 2017

  Speelgoedochtend BTS

 • 22 december 2017

  Alle groepen om 12.00 uur vrij

  12:00-13:00

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

 • 23 december 2017

  Kerstvakantie

groep 5


Welkom op de pagina van groep 5

Hallo,

Welkom op de klassenpagina van groep 5 van de locatie Batenstein. Op deze pagina kunnen jullie dit jaar lezen wat we in groep 5 gedaan hebben of nog zullen gaan doen. Dit jaar heeft de groep 29 kinderen. Eind groep 4 werd afscheid genomen van Christian, Romy en Femke. Erg jammer! Maar we hebben er twee kanjers voor teruggekregen: Eline en Björn. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons.

Op de maandag t/m de donderdag staat meestal meester Johan voor de groep en op de vrijdag zal dat juf Ancilla zijn. De start van het schooljaar was natuurlijk voor iedereen heel spannend. Bijna iedereen had weer zin in de start van een nieuw jaar. In de klas begonnen we te vertellen over wat we meegemaakt hadden in de vakantie en waar we allemaal waren geweest. Daarna spraken we over de klassenregels en gingen we lekker aan het werk.

In de tweede week konden de kinderen ’s avonds aan de ouders laten zien welke vak-ken we in de klas doen en welke boeken en werkboeken we daarbij gebruiken. Fijn dat zoveel ouders aanwezig waren en zich lieten informeren door hun kinderen.

In de vierde week hadden wij de oudervertelgesprekken. Het waren waardevolle ge-sprekken waardoor we u als ouder, maar ook de leerlingen beter hebben leren kennen.

We gaan er met elkaar een fijn en gezellig jaar van maken en hopen weer veel nieuwe dingen te leren.


Oktober 2017

Oudervertelgesprekken

In de maand september werden de oudervertelgesprekken gehouden tussen de ouders, juf Ancilla en meester Johan. Fijn dat het meeste ouders het enqueteformulier hebben ingevuld. Met de inhoud van dit formulier en de toelichting van de ouders hebben we een veel infor-matie ontvangen over uw kind. Dank u voor de medewerking. Wij vonden het fijn om op deze manier kennis te maken met de ouders van de kinderen.

Verkeersles op het plein

Op dinsdagmiddag 26 september hebben we verkeersles op het schoolplein gehad o.l.v. de verkeersvakleerkracht Nelleke de Kort. Fijn dat alle kinderen een goede fiets bij zich hadden.
De kinderen werden in drie kleinere groepjes verdeeld. Een groep moest oefenen in het rechtsaf en linksaf gaan bij een kruispunt. De kinderen moesten goed over hun rechter- en linkerschouder kijken en dan hun hand uitsteken. Een andere groep moest slalommen met hun fiets tussen pionnen. De derde groep moest ook een parcours met bochten afleggen en dan eindigen met een paniekstop.

Het was een hele leuke les en de kinderen hebben er veel van geleerd. Ik hoop dat ze daar op de weg ook hun voordeel mee kunnen doen en zo veilige verkeersdeelnemers worden.

Actie St-Maarten

Enige weken geleden hebben we met het vak begrijpend lezen een tekst gelezen en vragen en opdrachten gemaakt over de orkaan Irma op St-Maarten. Ook hebben we de uitzending van het Jeugdjournaal over dit onderwerp bekeken. We waren onder de indruk van de gro-
te verwoestingen die deze orkaan op het eiland had aangericht. Met elkaar hebben we in de klas afgesproken om geld op te halen voor de slachtoffers van deze ramp. Ook groep 5 haalt lege flessen en geld op en doet mee met de actie van de school. De kinderen hebben al heel veel flessen of geld meegenomen naar school. Vriendelijk dank voor alle bijdragen.
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders