agenda
 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

TSO

Tussenschoolse opvang / overblijven
Kinderen kunnen op De Stromen tussen de middag (behalve op woensdag) gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO). Op vrijdag is er alleen TSO voor kinderen vanaf groep 5. Eten en drinken worden van thuis meegenomen, echter geen snoep of koek. De kinderen krijgen bij de TSO een stukje fruit. Ook is een reglement opgesteld voor de kinderen om het tijdens de TSO gezellig te houden met elkaar. Dit reglement staat, in de vorm van een TSO-boekje, op de schoolsite. U kunt wanneer u daar prijs op stelt, een papieren versie op school ophalen.

Klik op de link voor het gewenste bestand:
TSO-infoboekje (pdf)
Inschrijfformulier TSO  (doc)
Wijzigingsformulier TSO (doc)

De kosten voor de TSO zijn € 2,- per keer. Indiend een kind niet tijdig wordt afgemeld kost dit € 2,50. Bij niet tijdig aanmelden wordt € 3,50 berekend. Betaling geschiedt door middel van een factuur die u achteraf ontvangt.

 

De nieuwe factuurdata 2017 – 2018

23 oktober 2017, 8 januari 2018, 12 maart 2018, 21 mei 2018 en 9 juli 2018

1e factuur: Periode 22 augustus t/m 13 oktober   (= 8 weken)

 • factuur mee: In de week van 23 oktober 2017

2e factuur: Periode 23 oktober t/m 22 december  (= 9 weken)

 • factuur mee: In de week van 8 januari 2018

3e factuur: Periode 9 januari t/m 9 maart                  (= 8 weken)

 • factuur mee: In de week van 12 maart 2018

4e factuur: Periode 13 maart t/m 18 mei            (= 8 weken)

 • factuur mee: In de week van 21 mei 2018

5e factuur: Periode 15 mei t/m 13 juli                          (= 8 weken)

 • factuur mee: In de week van 9 juli 2018

 

Voor het aanmelden van uw kind bij de TSO dan kunt u bellen ’s morgens tussen 8.15 en 8.45 uur. Op andere tijden kunt u de voicemail inspreken. Een e-mail is ook mogelijk. Indien nodig kunt u relevante informatie over uw kind doorgeven aan de TSO (medicijn gebruik, allergie, gedrag). Een e-mail wordt altijd bevestigd. Geen bevestiging betekent niet ontvangen of niet gelezen. U kunt ook een sms-je sturen, deze worden niet bevestigd.  Wij geven de voorkeur aan een e-mail.


Locatie Lupinesingel
TSO-coördinator : Carina Prins
TSO-telefoon: 06 – 4295 9609
TSO-mail: overblijfdestromen@scopescholen.nl

Locatie Batenstein
TSO-coördinator : Kim van der Maat
TSO-telefoon: 06 – 2693 2567
TSO-mail: overblijfdestromen3@scopescholen.nl

 

 

 
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders