agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

onze school

Even voorstellen

 • wij zijn een open christelijke school met een enthousiast team van professionals
 • 330 leerlingen bezoeken onze twee locaties
 • leerlingen, ouders en team hebben onze missie verbeeld in “De Spiegel”
 • wij bieden aantrekkelijke naschoolse activiteiten
 • wij hebben een VVE locatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wij zijn trots op

 • onze spiegel die het verhaal van onze school vertelt
 • het handelingsgericht werken, waarbij we met het kind en de ouders willen samenwerken om zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind
 • ons adaptieve onderwijs waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen kinderen
 • ons beleid voor (hoog) begaafde leerlingen
 • hoe wij in ons onderwijs oog hebben voor de verschillende intelligenties van kinderen (MI) en daarbij proberen af te stemmen
 • de Kanjertraining, in alle groepen, die de sociale ontwikkeling van uw kind stimuleert en waarvoor alle teamleden zijn opgeleid en gecertificeerd
 • onze multiculturele schoolbevolking
 • onze ervaring om kinderen, die leren moeilijk vinden, extra zorg te geven
 • ouders die graag meedenken en helpen in oa de medezeggenschapsraad (MR) en activiteitencommissie (AC)

Wij realiseren onze doelen door

 • een gemotiveerd team dat regelmatig in de spiegel kijkt en zich verder wil ontwikkelen
 • in de samenwerking met ouders te investeren
 • te werken in een klassensysteem waarin rekening wordt gehouden met individuele verschillen
 • het bieden van gratis huiswerkbegeleiding

 

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders