agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

onze naam

Onze naam “De Stromen”

De school is gehuisvest op twee locaties. Elke locatie heeft zijn eigen herkenbare stroom. Onze naam geeft een verscheidenheid aan binnen een groter geheel. Onze naam geeft ook blijk van een dynamisch karakter. De Stromen impliceert ontwikkeling, voortgang en richting, maar soms is het goed om tegen de stroom in te gaan, om juist niet de hoofdstroom te volgen, maar weerstand te bieden en niet zondermeer te stromen. Bij stromen denken we aan rivieren, niet alleen letterlijk hier in de omgeving, maar ook aan de Bijbelse betekenis, waar De Stromen als basis voor het leven worden gezien (‘stromen van levend water’) en als teken van toekomstverwachting. We hopen de verwachting die hiermee wordt gewekt waar te maken en uit te stralen in al ons handelen en in onze veelkleurigheid en verscheidenheid.

Geschiedenis van onze school

Prot. Chr. Basisschool De Stromen is voortgekomen uit de Dr. Martin Luther Kingschool en De Wegwijzer.De Dr. Martin Luther Kingschool aan de Lupinesingel werd in augustus 1973 geopend als “Eerste Christelijke School Ericapark”, samen met-kleuterschool “De Kladderkatjes”Basisschool De Wegwijzer die in 1978, samen met kleuterschool “De Paddestoel”, startte aan de Batenstein. Toen in 1985 de wet op het Basisonderwijs een feit werd, werden de lagere scholen en de kleuterscholen samengevoegd en werden vanaf dat moment basisscholen genoemd.

Beide voormalige zelfstandige basisscholen, Dr. Martin Luther King en De Wegwijzer, zijn per 01-08-2002 gefuseerd en vormen nu één school van ruim 330 leerlingen, verdeeld over twee locaties.

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders