agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

inschrijven

Inschrijven van nieuwe leerlingen
Wanneer u van plan bent om uw kind aan te melden als leerling van onze school kunt u een afspraak maken met de locatieleider van school voor een kennismakingsgesprek. We laten u graag onze school zien!

De Stromen
Locatie Lupinesingel
mevr. Nicoline Visscher
t: 0172 – 421 846
m: 0629737564
e: destromen@scopescholen.nl

 

De Stromen
Locatie Batenstein
mevr. Marieke van Staalduinen
t: 0172 – 444 500
m:06-83257127

e: destromen3@scopescholen.nl

 

U krijgt dan meer informatie en antwoorden op uw eventuele vragen, u kunt de school bekijken en de leerkrachten ontmoeten. Het inschrijven van uw kind kan tijdens het eerste bezoek. U kunt daar ook een tweede afspraak voor maken.

Bij het aanmelden van een jongste kleuter is het verstandig om rond de derde verjaardag van de kleuter contact op te nemen met de basisschool i.v.m. schoolorganisatie en groepsindeling. U weet dan ook zeker dat er plek is voor uw kind!

Een aantal weken voor de vierde verjaardag wordt een kind door de groepsleerkracht uitgenodigd om een drietal dagdelen te kijken op de school en kennis te maken met klasgenoten en de leerkracht(en).
De eerste schooldag na de vierde verjaardag mag uw kind elke dag komen ( Met uitzondering van de maand voor de zomervakantie, deze kinderen worden geplaatst na de zomervakantie i.v.m. de groepsgrootte en om de wisseling naar een nieuwe leerkracht te voorkomen).

Voor een oudere leerling die wordt aangemeld, geldt dat het definitieve besluit tot toelating pas plaatsvindt na contact met de school van herkomst. Het advies en onderwijskundig rapport dat door de vorige school wordt meegegeven is bepalend in welke groep uw kind wordt geplaatst.

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders