agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

medezeggenschapsraad

Wat is en wat doet de MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld (via de Wet Medezeggenschap op Scholen) via de medezeggenschapsraad (ook wel MR genoemd).

De MR bestaat uit 2 soorten leden, te weten personeelsleden en ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen). Beide geledingen hebben zelfstandig instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die deze geleding het meest aangaan. Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, etc. Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De wet op medezeggenschap geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.

GMR

Uit de medezeggenschapsraden van alle bij de stichting (SCOPE) aangesloten basisscholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen de school en bestuur verzekerd.

Overleg

De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variƫren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders.

U als ouder wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de MR d.m.v. het jaarverslag. Ook de notulen van de vergaderingen zijn voor een ieder ter inzage en de agendapunten voor de vergadering wordt op het informatiebord in de school opgehangen.

Van tijd tot tijd wordt er tevens een stukje gepubliceerd in de nieuwsbrief.

U kunt contact opnemen met de MR via mrdestromen@scopescholen.nl

oudergeleding                                                         personeelsgeleding

vacature, LPS                                                          Jan Zandstra, LPS

Mohammed Gure, LPS                                              Mylene Kalkhoven, LPS

vacature, BTS                                                          Evelien Lekx, BTS

Mark Vermeulen, BTS                                               Hanneke Rus, BTS

Begin van het schooljaar 2020-2021 zullen er verkiezingen worden gehouden waarbij de nieuwe ouders voor de oudergeleding gekozen zullen worden.

Streven is om de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar te starten met de nieuwe samenstelling van de MR.

 

 

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders