agenda
 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

groep 7/8

Schooljaar 2017-2018

juni 2018

28 juni feestdag op school

natte gymles/waterpolo/reddingsbrigade

wachten op het praktijk-verkeersexamen!


April 2018

De entreetoets voor groep 7. Zweten!

Koningsspelen op 20 april

Voor groep 8 was het spannend op 21 april de eindtoets: Route 8

Op kamp!

 

 

   

  

  

  

 

Voorbereidingen voor het kamp

 


Maart 2018:

De week van het geld.

20 februari 2018

De afgelopen periode stond in het teken van de adviezen voor groep 8 en het rapport voor groep 7.Ook is er in de klas hard gewerkt aan de toetsen voor het leerlingvolgsysteem: rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

De jongens van Boost zijn in de klas geweest en hebben iets verteld over de mogelijkheden wat betreft de buitenschoolse activiteiten. Er is na schooltijd voor ieder wat te doen.

Alle kinderen van groep 8 hebben uiteindelijk een keuze gemaakt voor een school voor Voortgezet Onderwijs. Op 20 februari hebben de leerlingen van groep 8 zelfs een dag meegelopen op de Topmavo. We hebben daar verschillende lessen gevolgd: mens en natuur: een les over elektriciteit, wiskunde, gym, Nederlands en kunst. Een leuke en leerzame dag.

 

De leerlingen zijn ook druk bezig om powerpoint – presentaties te maken. In 2- of 3-tallen zijn ze er druk mee bezig en de klas kijkt uit naar de resultaten van elkaar.

 

De eerste presentatie van Tim, Caedmon en Martijn was erg leuk om te zien.

Groep 8 heeft ook een keuze gemaakt betreffende de eindmusical en na de voorjaarsvakantie gaan we rollen verdelen. Groep 7 gaat de musical ondersteunen door met het zingen van de liedjes gezellig mee te doen.


18 januari 2018

Op 5 december kwam ook de Sint met zijn Pieten in groep 7/8. De Pieten namen een klassencadeau mee en trakteerden de kinderen op heerlijke pepernoten.
De kinderen hadden voor elkaar een leuke surprise gemaakt met daarin een cadeautje. D.m.v. een spel waarbij de kinderen af en toe in de zak konden belanden, moesten kleuren of een liedje moesten zingen werd met veel plezier het Sinterklaasfeest gevierd.

De volkende dag stond de kerstboom al in de klas en werd de klas in kerststemming gebracht. Groep 7/8 maakte ook een schitterende kerststal.
Op woensdagavond 20 dec. Werd het Kerstfeest gevierd in de klas met aansluitend een heerlijke maaltijd. De leerlingen en hun ouders hadden weer enorm hun best gedaan om heel veel lekkers voor elkaar klaar te maken.

We hebben in deze periode ook de rekenles een keer anders ingevuld door in 2-tallen te werken op een computer of chromebook. Allerlei sommen werden met elkaar bekeken en uitgerekend. Leuk om te doen.

Nu na twee weken vakantie genoten te hebben, zijn we weer flink aan de slag gegaan. In de maand januari staan de toetsen voor het leerlingvolgsysteem op het programma. Voor groep 7 belangrijk voor het rapport en voor groep 8 voor het komende advies. Groep 8 is zich nl. al flink aan het oriënteren welke school het straks gaat worden.

Op 16 januari was er ook een ouderavond voor de ouders van groep 7/8 ivm het schoolkamp. We gaan dit jaar voor het eerst met 7/8 op schoolkamp. Dit kamp vindt plaats in april. We kijken er naar uit.

De leerlingen zijn ook druk bezig om powerpoint-presentaties te maken. In 2- of 3-tallen zijn ze er druk mee bezig en de klas kijkt uit naar de resultaten van elkaar.


De weken na de herfstvakantie is er door groep 7/8 weer hard gewerkt, maar hebben we ook verschillende leuke activiteiten ondernomen. Zo hebben we met elkaar een leuke squashles bij Nieuwe Sloot gehad. Het leukste daarvan was natuurlijk een interactief spel op de squasbaan.

 

 

 

 

 

 

We hebben de mestles mogen doen op kinderboerderij Zegersloot. In 2-tallen werden alle hokken schoongemaakt: poep scheppen, hokken boenen en natuurlijk ook weer voorzien van stro, zaagsel en wat hooi. Een leuke en leerzame ochtend, waarbij de kinderen een compliment kregen voor hun inzet. De kinderen genoten ook van het directe contact met de dieren.

Voor groep 8 is er een spannende tijd aangebroken. Het 1e rapport met daarbij een voorzichtig schooladvies. Met dit advies kunnen de leerlingen samen met hun ouder(s) naar de diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs om te kijken welke school ze het beste vinden passen bij dit advies en zichzelf.


We zijn al weer een paar weken onderweg en de groep heeft het ritme al aardig te pakken. In de eerste weken lag de nadruk vooral op het inslijpen van een aantal regels en vaste routines. Zo moeten alle leerlingen iedere dag hun multo-map en agenda meenemen en uiteraard ook gebruiken. Huiswerk noteren enz.

We hebben een start gemaakt met alle vakken, waarbij we een aantal vakken samen doen, o.a. geschiedenis, Engels en de kanjertraining en de lessen sociale veiligheid. Op woensdag is juf Nicoline er meestal en op vrijdagmiddag krijgt groep 7 les van juf Anne: aardrijkskunde en knutselen. Groep 8 zit dan in het lokaal ernaast en doen ook aardrijkskunde en creatieve vakken.

Dit jaar staan er ook weer een aantal speciale dingen op het programma. Groep 7 heeft natuurlijk het verkeersexamen en groep 8 het kamp en de musical.

Voor groep 8 is het ook een spannend jaar, want waar gaan we allemaal heen na dit jaar, welke school en welk niveau gaat het worden. In november krijgen ze al een eerste voorzichtig advies.

Kortom : er staat de groep een leuk, spannend en leerzaam jaar te wachten. Ze hebben er duidelijk zin in.

Groep 7 : Jano, Sahar, Jason, Furkan, Aaliyah, Quman, Abdi, Mark, Mouna, Tim K., Jaydith, Lisa, Tony, Gino, Amr, Sefanjia, Yourui

en

Groep 8: Youssef, Manal, Caedmon, Senna, Julia, Hanae, Alex, Mohammed O., Mohamad R., Allim, Imaan, Martijn en Tim V.

hebben er zin in !!!!

 
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders