agenda
 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

 • 16 juli 2018

  Zomervakantie

groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Het laatste jaar van de basisschool. Daar gaan we een heel bijzonder jaar van maken! We gaan hard werken en laten zien waar we allemaal goed in zijn. Maar we gaan ook een heleboel leuke dingen doen en daar willen we u graag op deze pagina wat van laten zien!


Bezoek aan het Groene Hart Lyceum.

Brent en Milan schreven over het bezoek van groep 8 aan het Groene Hart Lyceum op 1 februari 2018. Zij schrijven n.a.v. door de hele klas aangedragen opmerkingen over “hoe die dag ervaren is”.

Wij zijn twee kinderen en wij schrijven een stukje over hoe de klas het vond op het Groene Hart Lyceum. Het is daat natuurlijk best wel druk. Er zitten veel meer kinderen op dan bij ons op school. André vond het leuk. Tiësto vond de pauze heel leuk. Want dan kan je lekker met z’n allen zitten en eten. Hij vond het niet leuk dat hij in de aula niet eens met een balletje mocht gooien. Vreemd dat de conciërge dan ingrijpt. Tyler en Brent vonden wiskunde leuk, omdat het nieuw was. Want je moest met ene geo-driehoek werken. De hele klas vond natuurkunde leuk. Je kon met je hand heen en weer door het vuur. We maakten ook vuurwerk met mooie kleuren en glitterende sterren. En een steekvlam met melkpoeder. Er was ook een mevrouw die de meester van vroeger kende. Zij werkt voor Scopescholen. Zij interviewde ons voor het bald van Scope. Ook maakte ze wat foto’s.

Mike vond het te druk en vond dat hij op de trap aan de kant gebeukt werd, toen hij aan de verkeerde kant liep. We gingen er op de fiets heen. Lindes moeder en broer gingen ook mee. Maar dat voorkwam niet dat Yazan met zijn fiets een snoekduik op de stoep maakte. Stoepranden geven namelijk niet mee. Gelukkig Yazan wel. Hij liep geen schade op. Een geslaagde dag.

Voorlezen bij Junis

In verband met de nationale voorleesdag hebben 6 kinderen bij Junis voorgelezen. De vader van Yazan begeleidde de leerlingen.

De boeken die voorgelezen werden zijn eerlijk uitgekozen. Het eerste boek heette Super Sid.De kinderen van 2 en 3 jaar vonden het erg spannend en ook heel leuk dat Super Sid wilde ontsnappen. Het tweede boek ging over de mol die wilde weten wie er op zijn hoofd poepte. Naast spannend vonden de aller jongsten van het dagverblijf van Junis ook erg grappig. Het derde boek was “De twee beren”. Het was erg spannend en de kleintjes vonden het interessant. Hier vierde boek ging over een giraf en een olifant. Zij moesten ook andere dieren zoeken.

Het waren leuke 45 minuten buiten de school. Geinig dat die kleintjes zo veel interesse hebben. Soms letten ze niet op. Maar daar zijn het kleintjes voor. Ik doe dat beter, groet van André.

Volleybal clinic

Peter, de zoon van meester Ad, gaf ons een volleybal clinic. De kinderen waren enthousiast. Helaas konden er een paar kinderen niet meedoen. Omdat ze ziek waren, werden of een blessure hadden. De kinderen werden in groepjes van drie gedaan en toen moesten ze oefeningen doen. We deden natuurlijk ook een partijtje. Peter vond dat we het goed deden. Want dat kon hij vergelijken. Hij had al meerdere klassen gehad. Maar bij deden het super. Het was een topdag. Geschreven door Daan.

 Presentatie van groep 3 en 8

Het volgende schreef Vlinder: Op 26 januari 2018 hadden groep 3 en 8 de eerste presentatie van de Stromen. Groep 3 en 8 zijn bevriend. Elk kind heeft een maatje in de andere groep. Soms doen we samen handvaardigheid, schilderen we, lezen we samen. Nu traden we samen op. Het thema was “Winter”.De presentatie liep helemaal volgens plan. De kinderen in de zaal deden leuk mee. Het werd steeds aangekondigd door Brent en Nour. De presentatie zelf was natuurlijk het aller leukste. Lotte, Brent en Vlinder, ik dus, deden een dansje. Soms moest de zaal iets nadoen. Groep 3 ging een kikkerlied zingen en een opzegversje doen. Aan het einde deden we een dansje met de hele zaal. Wat ene feest. Het was een top voorstelling. Een geslaagde top dag!


Groep 7 en 8 Batenstein luisteren aandachtig naar “Arti”


Jayden en Lotte hebben alle kinderen van groep 8 geïnterviewd.  Er zijn 14 jongens en 8 meisjes geïnterviewd. Ze waren benieuwd wat hun klasgenootjes van groep 8 verwachten?

De kinderen willen breuken en procenten, taal, spelling en natuur leren. Met geld om leren gaan. De werkwoorden leren. Beter worden in aardrijkskunde en geschiedenis. Ze willen beter worden in het werken met Engelse werkwoorden en tafels. Verkeer, breuken en programmeren werd ook genoemd. Rekenen en spelling en (begrijpend lezen) werd ook aangegeven. En het halen van hoge cijfers. 1 Klasgenootje wil leren zich beter te concentreren. We hebben dus nog veel te doen.

Maar……….. wat hier boven staat geldt niet allemaal voor alle kinderen van de groep. Elk kind heeft de eigen doelen gesteld. Hieraan werken ze tijdens de inloop en tijdens extra instructie/werk momenten. Zo krijgen de kinderen allemaal een eigen accent mee in hun huidige ontwikkeling. Deze doelen stellen ze n.a.v. toetsen, gesprekken met de leerkrachten het dagelijkse werk. Ook schrijven ze op een blad op de instructietafel op waar ze eenmalig een korte extra instructie voor nodig hebben. Hieraan wordt ook extra aandacht gegeven. Al met al een druk jaar dat er, net zoals in alle andere jaren, op gericht is er uit te halen wat er in zit. Maar…………….. wel binnen de grenzen van de andere verwachtingen van de kinderen. Ze verwachten ook gezelligheid, een fijn schoolkamp en een fijne musical, veel leuke dingen en veel voetballen.

En dat klopt. Gezelligheid, veiligheid en vertrouwen  zijn voorwaarden om tot een optimale ontplooiing te komen. En ontplooien doen ze. Ze werken hard, schrikken soms nog van wat veel huiswerk, zijn serieus en betrokken.  Het waren, zijn en blijven kanjers. The best of 8.


Meester Ad 40 jaar in het onderwijs!

Op donderdag  21 september hebben we op school gevierd dat meester Ad al 40 jaar in het onderwijs werkzaam is. Meester Ad is een supermeester en we hopen dat hij nog heel wat jaartjes er bij plakt. In de klas hebben we hem daarom in het zonnetje gezet!
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders