agenda
 • 26 februari 2018

  Voorjaarsvakantie

 • 26 februari 2018

  Voorjaarsvakantie

 • 26 februari 2018

  Voorjaarsvakantie

 • 26 februari 2018

  Voorjaarsvakantie

 • 26 februari 2018

  Voorjaarsvakantie

groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Het laatste jaar van de basisschool. Daar gaan we een heel bijzonder jaar van maken! We gaan hard werken en laten zien waar we allemaal goed in zijn. Maar we gaan ook een heleboel leuke dingen doen en daar willen we u graag op deze pagina wat van laten zien!


 Groep 7 en 8 Batenstein luisteren aandachtig naar “Arti”


Jayden en Lotte hebben alle kinderen van groep 8 geïnterviewd.  Er zijn 14 jongens en 8 meisjes geïnterviewd. Ze waren benieuwd wat hun klasgenootjes van groep 8 verwachten?

De kinderen willen breuken en procenten, taal, spelling en natuur leren. Met geld om leren gaan. De werkwoorden leren. Beter worden in aardrijkskunde en geschiedenis. Ze willen beter worden in het werken met Engelse werkwoorden en tafels. Verkeer, breuken en programmeren werd ook genoemd. Rekenen en spelling en (begrijpend lezen) werd ook aangegeven. En het halen van hoge cijfers. 1 Klasgenootje wil leren zich beter te concentreren. We hebben dus nog veel te doen.

Maar……….. wat hier boven staat geldt niet allemaal voor alle kinderen van de groep. Elk kind heeft de eigen doelen gesteld. Hieraan werken ze tijdens de inloop en tijdens extra instructie/werk momenten. Zo krijgen de kinderen allemaal een eigen accent mee in hun huidige ontwikkeling. Deze doelen stellen ze n.a.v. toetsen, gesprekken met de leerkrachten het dagelijkse werk. Ook schrijven ze op een blad op de instructietafel op waar ze eenmalig een korte extra instructie voor nodig hebben. Hieraan wordt ook extra aandacht gegeven. Al met al een druk jaar dat er, net zoals in alle andere jaren, op gericht is er uit te halen wat er in zit. Maar…………….. wel binnen de grenzen van de andere verwachtingen van de kinderen. Ze verwachten ook gezelligheid, een fijn schoolkamp en een fijne musical, veel leuke dingen en veel voetballen.

En dat klopt. Gezelligheid, veiligheid en vertrouwen  zijn voorwaarden om tot een optimale ontplooiing te komen. En ontplooien doen ze. Ze werken hard, schrikken soms nog van wat veel huiswerk, zijn serieus en betrokken.  Het waren, zijn en blijven kanjers. The best of 8.


Meester Ad 40 jaar in het onderwijs!

Op donderdag  21 september hebben we op school gevierd dat meester Ad al 40 jaar in het onderwijs werkzaam is. Meester Ad is een supermeester en we hopen dat hij nog heel wat jaartjes er bij plakt. In de klas hebben we hem daarom in het zonnetje gezet!
Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders