agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

gezonde school

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat sociale veiligheid. 


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders