agenda
 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

 • 20 juli 2020

  zomervakantie

ouderbijdrage

In het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening van de penningmeester betreffende de ouderbijdrage voor dit schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig en mag u uw bijdrage in twee of drie termijnen betalen. Door de activiteitencommissie is de volgende richtlijn per gezin vastgesteld: 1e + 2e kind: € 32,50 elk volgend kind: € 24,- Voor het schoolreisje is de bijdrage €15,- per kind.

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen geldt een aangepaste regeling:

• september t/m december 100%

• januari t/m april 50%

• april t/m zomervakantie 0%

Het geld wordt besteed aan activiteiten en voorzieningen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van OCW worden betaald. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld allerlei festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, kinderboekenweek, Pasen, Koningsdag, musical, schoolreisje, sporttoernooien, aanvulling documentatiecentrum en verbeteringen in en rond school, zoals het schoolplein. Eén keer per jaar wordt verantwoording afgelegd over de bestede ouderbijdragen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL74 ABNA 0480869065 t.n.v. St. voor Christelijk Onderwijs Alphen aan den Rijn en omstreken. Graag bij de betaling de naam van uw kind vermelden.

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders