agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

ouderbijdrage

In het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening van de penningmeester betreffende de ouderbijdrage voor dit schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig en mag u uw bijdrage in termijnen betalen. We realiseren ons dat het niet voor iedere ouder even gemakkelijk is om de vrijwillige bijdrage te bedragen. We doen dan ook een beroep op ouders die meer willen/kunnen betalen en vragen aan hen om een extra bijdrage te voldoen en zo een “kind te sponsoren” waarvan de ouders het niet kunnen betalen.

Door de commissie financiën ouderbijdrage is de volgende richtlijn per gezin vastgesteld:

1e + 2e kind: € 32,50

elk volgend kind: € 24,-

Voor het schoolreisje is de bijdrage €15,- per kind.

Voor Kamp groep 8 is de bijdrage €80,- per kind.

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen geldt een aangepaste regeling:

•            september t/m december 100%

•            januari t/m april 50%

•            april t/m zomervakantie 0%

De papieren facturen die aan de kinderen werden meegeven, zijn in het schooljaar 2020-2021 verleden tijd. Ook de penningmeester van de oudergelden  stapt over naar het factureerprogramma WIS Collect. Voortaan ontvangt u een link naar een beveiligde omgeving waarin de factuur inzichtelijk is. U kunt de factuur vervolgens via iDeal of handmatig betalen. Een link naar de factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat in de schooladministratie staat aangevinkt.

De vrijwillige ouderbijdrage  wordt besteed aan activiteiten en voorzieningen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van OCW worden betaald. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld allerlei festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, kinderboekenweek, Pasen, Koningsdag, musical, schoolreisje, sporttoernooien, aanvulling documentatiecentrum en verbeteringen in en rond school, zoals het schoolplein. Eén keer per jaar wordt verantwoording afgelegd over de bestede ouderbijdragen.

penningmeester ouderbijdrage

penningmeesterstr@youscope.nl

Emma Mourik

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders