Skip to main content

Aanvullende Coronamaatregelen

27 november 2021

De school blijft open
Het kabinet heeft gisteren besloten dat de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs open blijven. Wel is het nodig dat er meer gebeurt om het voor leerlingen, leraren en ouders zo veilig als kan te houden. Daarover heeft de regering besluiten genomen die voor alle scholen gelden. 

Wat moet er extra gedaan worden
De regering heeft een aantal extra maatregelen genomen waar we u graag van op de hoogte stellen. Deze regels gaan in op maandag 29 november a.s. en gelden in ieder geval tot en met 19 december a.s.

Lees hier de volledige brief aan de ouders/verzorgers van de SCOPE scholen voor primair onderwijs en Prisma.