Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

De ouders zijn hard nodig om van een school een fijne plek te maken.

Op De Stromen heeft elke groep een contactouder, samen vormen zij de activiteitencommissie die allerlei gezellige festiviteiten en evenementen organiseert zoals vieringen of sport- en speldagen. Bekijk de activiteitenkalender met een compleet overzicht van alles wat er dit schooljaar te beleven valt.

Ouders zijn samen met een paar leerkrachten vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). De leerkrachten worden geïnformeerd over zaken die het personeel aangaan, voor de ouders gaat het om zaken die gevolgen hebben voor de kinderen. De MR komt eens in de zes weken bij elkaar en praat dan met de directie over allerlei zaken binnen de school. Soms is een advies van de leden nodig, soms een formele instemming. Ouders worden via het jaarverslag geïnformeerd over de activiteiten van de MR; ook zijn de notulen altijd in te zien.

Medezeggenschapsraad

Neem contact op met de MR mrdestromen@scopescholen.nl