agenda

Niets van 19 april 2021 tot 2 mei 2021.

kanjertraining

Op De Stromen wordt kanjertraining gegeven. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht, alle leerkrachten en onderwijsassistenen hebben hiervoor een training gevolgd en zijn hiervoor gecertificeerd.

kanjertraining

De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die willen leren om beter voor zichzelf op te komen en / of beter met anderen om te gaan. Het kan zijn dat het kind het in de groep of omgeving gewoon slecht getroffen heeft, maar vaak zijn kinderen sociaal onhandig. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niet raakt.

Voor kinderen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien en die dit willen veranderen is de kanjertraining een uitkomst. Duizenden kinderen hebben de training al gevolgd en met succes!!

In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur petje.

pestvogel De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem of haar kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.
aap Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.
konijn Het konijn is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.
Afbeeldingsresultaat voor kanjertraining De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus.
Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witje petje.

Met de Kanjertraining willen wij de volgende doelen bereiken:

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 • Leerlingen durven cognitief te presteren.
 • Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen.
 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Onze school voldoet hiermee aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kanjertraining.nl

LeerlingVolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling
Op onze school wordt gebruik gemaakt van het programma ZIEN! voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Om op die manier de leerkracht of docent te helpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen.

Hoofdgebouw:
Lupinesingel 11, 2403 CM Alphen aan den Rijn
T 0172 - 421 846
destromen@scopescholen.nl


Dependance:
Batenstein 16, 2403 PH Alphen aan den Rijn
T 0172 - 444 500
destromen3@scopescholen.nl

SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders