Skip to main content

Ondersteuning

Elk kind heeft een eigen onderwijsbehoefte, maar sommige kinderen hebben wat extra’s nodig. Soms heeft een leerling behoefte aan extra uitdaging of verdieping, een ander vraagt juist meer aandacht, zorg of extra uitleg. Op De Stromen kijken wij goed naar uw kind en passen we ons onderwijs daar op aan. Is er meer nodig, dan kijken we samen met u graag naar de mogelijkheden.

Begaafde leerlingen

Op De Stromen bieden we extra uitdaging voor kinderen die intelligent zijn én voor leerlingen die naast slim ook creatief zijn in hun denken. Het is onze taak ervoor te zorgen dat deze groepen geprikkeld blijven en voldoende uitdaging krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld door verrijkende opdrachten en projecten aan te bieden. Als dit niet voldoende is, is er binnen SCOPE scholengroep een bovenschoolse klas waar kinderen in overleg met de intern begeleider aan mee kunnen doen. Deze (hoog)begaafde kinderen gaan een dagdeel in de week in een aparte groep aan de slag met onderwerpen die buiten de reguliere lesstof liggen.

Zelfs bij de kleuters is het al mogelijk extra stof aan te bieden. Kinderen met een voorsprong in de ontwikkeling gaan dieper in op de onderwerpen die tijdens de lessen worden behandeld. Hierbij wordt een kleuter uitgedaagd dieper na te denken over verschillende thema’s.

Taalondersteuning

Voor sommige kinderen gaan praten en woorden begrijpen niet vanzelf. Speciaal voor deze groep doet de locatie Lupinesingel mee aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met dit taalstimuleringsprogramma worden taalachterstanden aangepakt. Binnen de methode Kleuterplein wordt in de kleutergroepen niet alleen gewerkt aan de woordenschat en taalgebruik, maar aan de algehele ontwikkeling.

Kinderen die net zijn aangekomen in Nederland krijgen op De Stromen vanzelfsprekend extra aandacht. We leren hen meteen zoveel mogelijk woorden en begrippen, de kinderen oefenen met een onderwijsassistent. Ook krijgen deze nieuwkomers een maatje in de klas dat hen wegwijs maakt en hen helpt bij werkjes.

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, ook leerlingen die extra onderwijs- en zorgbehoeften hebben. Samen met de ouders kijken we op welke manier het kind het best kan functioneren en wat er nodig is om dit te bereiken. De hulp en inzet van de ouders is daarbij hard nodig. De balans in de klas, de veiligheid en ontwikkeling van klasgenootjes en het welbevinden van de leerkracht verliezen we daarbij zeker niet uit het oog. We kunnen kinderen op verschillende gebieden extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij problemen in de spraak- en taalontwikkelingen of een lichamelijke beperking. Ook zijn er arrangementen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van gedrag en cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling. We denken altijd in kansen en mogelijkheden, want er kan zoveel!

Wanneer het binnen onze basisondersteuning niet lukt om de leerling te begeleiden nemen wij, in overleg met ouders, contact op met het Team Passend Onderwijs. Het TPO is een bovenschools team met professionals die ons kunnen adviseren en ondersteunen in het aanbod en in aanpak. Meer informatie over het TPO is te vinden onder de onderstaande knop.